Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop W dniu 19 listopada 2010 roku Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt. III CZP 79/10 podjął uchwałę, w której dopuścił możliwość zasądzenia zadośćuczynienia z tytułu zmarnowanego urlopu. Sąd Najwyższy przyjął, że pomimo braku...

czytaj dalej

Stalking – Uporczywe nękanie

Stalking - Uporczywe nękanie W dniu 6 czerwca 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks karny (Dz. U. z 2011 r. Nr 72, poz. 381, której celem jest stworzenie instrumentu ochrony prawnej przeciwko przestępstwu uporczywego nękania tzw. stalkingowi. Stalking...

czytaj dalej

Spór z Gminą o podatek VAT

Spór z Gminą o podatek VAT Klienci kancelarii wskutek uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydania decyzji administracyjnej w trybie tzw. specustawy zostali pozbawieni części nieruchomości gruntowych stanowiących ich własność. Zgłosili...

czytaj dalej

Sporu z Gminą Opole o VAT ciąg dalszy

Sporu z Gminą Opole o VAT ciąg dalszy W ostatniej publikacji poruszony został temat sporu z Gminą o podatek VAT od nieruchomości. Spór powstał na tle stanowiska Gminy Opole, która uważała, że w przypadku zamiany nieruchomości rolnych (takie zapisy są w ewidencji...

czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy dzierżawy

Wypowiedzenie umowy dzierżawy W dniu 11 października 2012 r. (sygn. akt: III CZP 52/12) Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów wydał ważne orzeczenie dotyczące możliwości kształtowania w umowach dzierżawy uprawnienia wydzierżawiającego do wypowiedzenia umowy w przypadku...

czytaj dalej

Ochrona konsumenta oczami przedsiębiorcy

Ochrona konsumenta oczami przedsiębiorcy Zazwyczaj ochronę konsumentów opisuje się wyłącznie poprzez ich pryzmat pomijając przedsiębiorców, zakładając często błędnie, że jako profesjonaliści przedsiębiorcy obeznani są z przepisami. Niniejsza publikacja ma w sposób...

czytaj dalej

Nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem

Nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem Nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem tzw. urlopy rodzicielskie. Nowo upieczeni rodzice z nadzieją wyczekują zmian, które mają zostać wprowadzone w kodeksie pracy. Obecny projekt zakłada wprowadzenie...

czytaj dalej

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych Od 28 kwietnia 2013 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące należności w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami. Ustawa obejmuje także podmioty zajmujące się działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie...

czytaj dalej

Znakowanie produktów

Znakowanie produktów Znakowanie produktów Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do praw konsumentów do zapewnienia im możliwości dokonywania racjonalnych i przemyślanych wyborów przy zakupie towarów. Ten cel oraz cel zmniejszenia ilości zużywanej energii zaowocował...

czytaj dalej

Ochrona konsumenta oczami przedsiębiorcy cz.2

Ochrona konsumenta oczami przedsiębiorcy cz.2 Przedsiębiorco masz tylko 14 dni na jasną odpowiedź czy uznajesz roszczenia konsumenta o nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli nie odpowiesz na żądania konsumenta w tym terminie oznacza, to, iż w sądzie nie...

czytaj dalej

Zakaz konkurencji w prawie pracy

Zakaz konkurencji w prawie pracy W Polsce po 1989 r. nastąpiła zmiana ustroju społeczno-gospodarczego, której celem było stworzenie demokratycznego państwa opartego na gospodarce rynkowej. Wraz z nastaniem nowego ładu nastąpił gwałtowny rozwój konkurencji. Dla...

czytaj dalej

2017 – Adwokat Opole – Wszelkie prawa zastrzeżone