Prawo turystyczne

Zasady świadczenia usług turystycznych tj. hotelarskich, przewodnickich oraz wszelkich innych usług świadczonych turystom lub odwiedzającym, przez przedsiębiorców zostały uregulowane Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

Świadczenie usług turystycznych odbywa się na podstawie umowy, w której to zostają określone wzajemne prawa i obowiązki stron.

Kancelaria pomaga w egzekwowaniu wszystkich wynikających z umowy uprawnień.

2017 – Adwokat Opole – Wszelkie prawa zastrzeżone