Prawo pracy

Doradztwo i pomoc przy sporządzaniu:

  • umów o pracę,
  • umów o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, jak i po ustaniu stosunku pracy
  • kontraktów menedżerskich,
  • wewnętrznych regulaminach pracy,
  • regulaminów wynagradzania i premiowania.

Doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy,
Reprezentacja Klientów przed Sądem Pracy.

2017 – Adwokat Opole – Wszelkie prawa zastrzeżone