O dobrej pracy z naprawdę godziwym wynagrodzeniem marzy większość z nas. Potrzeba stabilnego i komfortowego życia to codzienność, o którą zabiegamy w każdym przypadku. Co jednak zrobić wówczas, gdy nasz pracodawca nie pilnuje przepisów prawa i nie dba o to, by żyło nam się dobrze, bezpiecznie i komfortowo oraz by warunki w naszej pracy były naprawdę godziwe? Zaniedbania pracodawców dotyczyć mogą wielu sfer życia i obszarów związanych ze środowiskiem pracy. Dobrze wiedzieć więc, co można i należy egzekwować od pracodawcy, by ten nie czuł się bezkarny czy w stosunku do swoich podwładnych nie stosował żadnych niezgodnych procedur czy niewłaściwych zachowań.

Istotnym czynnikiem regulującym właściwy stosunek pracodawcy do pracownika jest ustalenie właściwego wymiaru pracy. Jak się okazuje, nie jest sprawą oczywistą to, czy można planować pracę i zlecać jej wykonywanie w nadgodzinach, szczególnie w niedzielę. Niejasność sytuacji dotyczy szczególnie pracowników zatrudnionych w systemie podstawowym, na zmiany, w trybie pracy 5 dni w tygodniu.

Jak się okazuje, prawo pracy zakłada, że pracodawca powinien w takim przypadku zrekompensować pracownikowi dzień wolny od pracy za każde wykonywanie obowiązków zawodowych w niedzielę. Adwokat prawo pracy zna doskonale i właśnie do niego warto się udać wówczas, gdy nękają nas swego rodzaju wątpliwości i gdy chcielibyśmy wyjaśnić niezbyt zrozumiałą dla nas sytuację zawodową.

Oczywiście nie zawsze jest tak, że tylko rekompensata w postaci dnia wolnego wchodzi w grę. Przepisy prawa pracy zakładają, że możliwe jest również wypłacenie pracownikom odpowiednich dodatków do wynagrodzenia. Sytuacja ta może mieć miejsce wówczas, gdy pracodawca nie jest w stanie udzielić pracownikowi dnia wolnego za pracę do końca określonego okresu rozliczeniowego. Jak to bywa w praktyce – wiedzą ci, którzy niejednokrotnie mieli do czynienia z podobną sytuacją. Warto wiedzieć więc, jakie prawa przysługują właśnie im. A o tym najlepiej wie dobry adwokat specjalizujący się w prawie pracy.