Prawo karne

Nikt nie che mieć problemów z prawem karnym. Zdarzają się jednak w naszym życiu sytuacje, w których fachowa porada prawna jest bardzo potrzebna, w których jesteśmy zmuszeni skonsultować naszą sprawę z adwokatem.

Kancelaria podejmuje się obrony interesów oskarżonego w postępowaniu karnym. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przygotowawczym jak i postępowaniu sądowym. Zakres usług obejmuje w tym zakresie w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa karnego,
  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
  • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym.

Kancelaria pomaga również ofiarom przestępstw. Reprezentujemy pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania karnego, dbając o właściwy przebieg postępowania karnego. W tym zakresie:

  • przygotowujemy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
  • reprezentujemy interesy pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentujemy interesy pokrzywdzonego przed sądem jako oskarżyciele posiłkowi.
Kancelaria świadczy pomoc na etapie postępowania wykonawczego. Zakres usług obejmuje w szczególności:
  • reprezentację przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy oraz odroczenia wykonania kary,
  • reprezentację w sprawach związanych z przedterminowym zwolnieniem z odbywania reszty kary.

 

2017 – Adwokat Opole – Wszelkie prawa zastrzeżone