Prawo gospodarcze

Zakres usług obejmuje w szczególności:

  • Doradztwo w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności,
  • Doradztwo i pomoc w procesie tworzenia podmiotów gospodarczych – takich jak spółki prawa handlowego, przedstawicielstwa, oddziały, począwszy od przygotowania projektów umów, rejestracja itp.
  • Pomoc w prowadzeniu bieżących spraw korporacyjnych tj. dotyczących bieżącego wewnętrznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, m.in. sporządzaniu regulaminów zarządów rad nadzorczych, organizowaniu zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, przygotowywaniu wszelkiego rodzaju uchwał, pomoc w prowadzeniu księgi udziałów i księgi akcji, a także księgi protokołów, dokonywaniu zmian w umowach i statutach spółek,
  • Doradztwo i pomoc w przygotowywaniu i przeprowadzeniu zmian w umowach spółek oraz dokapitalizowania spółek przez wspólników lub inwestorów,
  • Zaskarżanie uchwał wspólników,
  • Doradztwo w procesie zbywania i nabywania udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych
  • Doradztwo i pomoc w procesie likwidacji spółek,

a także

  • reprezentacja Klientów przed sądami
  • pomoc przy tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu Fundacji i Stowarzyszeń.

2017 – Adwokat Opole – Wszelkie prawa zastrzeżone