Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria prowadzi sprawy Klientów obejmujące w szczególności:
  • odszkodowania – wypadki drogowe, z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych,
  • służebności drogi koniecznej,
  • służebności przesyłu,
  • windykacja należności,
  • sprawy o zapłatę.
Z zakresu prawa cywilnego przygotowujemy wszelkiego rodzaju pozwy i pisma procesowe do sądu. Przygotowujemy dla naszych Klientów projekty umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych jak również przed osobami w negocjacjach tak aby interesy naszych Klientów były w sposób najlepszy chronione.

2017 – Adwokat Opole – Wszelkie prawa zastrzeżone