Sytuacje, w których konieczne staje się wsparcie doświadczonego prawnika, pojawiają się w naszym życiu coraz częściej. Duże zawiłości przepisów prawnych i ich ogólna nieznajomość u osób, które nie są branżowo związane z prawem powodują, że nie potrafimy poradzić sobie z niektórymi problemami samodzielnie. Co powinniśmy wówczas zrobić? Nic innego, jak znaleźć prawnika i mu zaufać. A co zrobić, jeśli nie stać nas na opłacenie takiego specjalisty z dziedziny prawa? Wówczas warto wiedzieć, kto może się starać o przyznanie takiego prawnika z urzędu.

Jak przekonują znawcy prawa – prawnik z urzędu należy się osobom, które zostały całkowicie lub częściowo zwolnione z kosztów sądowych lub osobom, które choć nie zostały tych kosztów zwolnione, to złożyły odpowiednie podanie o wsparcie prawnika. Aby zostało ono pozytywnie rozpatrzone, powinno przedstawiać realne powody, dla których wynagrodzenie poniesione dla prawnika w znaczący sposób spowodowałoby uszczerbek finansowy dla ogólnego funkcjonowania rodziny. W oświadczeniu tym obowiązkowo znaleźć się powinny szczegółowe informacje dotyczące posiadanego przez nas majątku, źródeł dochodu oraz źródeł utrzymania. Konieczne stanie się też podanie szczegółowej informacji o liczbie osób tworzących rodzinę.

Pozytywne rozpatrzenie złożonego przez nas wniosku będzie związane z rozpatrzeniem przez sąd tego, czy sprawa w której wnioskujemy rzeczywiście jest skomplikowana i wymaga tego wsparcia. Dodatkowym atutem działającym na korzyść wnioskodawcy będzie nieumiejętność w pełni zrozumiałego i uzasadnionego formułowania swojego stanowiska czy brak orientacji w regułach rządzących całym procesem cywilnym.