Sytuacja, gdy nagle stajemy się posiadaczami dość dużego majątku, może przytłaczać. Jeszcze bardziej wówczas, gdy okaże się, że kandydatów do przejęcia nieruchomości czy ruchomości jest więcej. I nawet jeśli spadkobiercy pochodzą z jednej rodziny, nie warto samodzielnie załatwiać spraw związanych z podziałem spadku. Dlaczego? Nie dość, że można na tym stracić, to nigdy nie wiadomo, jak długo toczyć się będą sprawy sądowe bez odpowiedniego nadzoru. Tym samym pewno jest jedne – warto udać się do dobrego prawnika specjalizującego się właśnie w sprawach spadkowych, by otrzymać fachową i sprawdzoną pomoc.

Doświadczeni prawnicy przekonują – choć podziału spadku dokonać można w drodze umowy, nierzadko tak się nie da. Nieporozumienia między spadkobiercami są na tyle częstą sytuacją, że sprawa trafia do sądu. Jak wygląda później postępowanie?

Na początku trzeba ustalić dział spadku – stworzyć pismo, w oparciu o które można w sprawiedliwy sposób podzielić konkretną nieruchomość np. na kilka odrębnych nieruchomości. I do takiego rozwiązania sprawy z reguły dąży sąd. W sytuacji, gdy tak podzielone nieruchomości miałyby różną wartość – wówczas sąd zasądzi z pewnością wyrównanie różnic w formie pieniężnej. W sytuacji jednak, gdy nieruchomość jest jedna i nie da się jej podzielić, a spadkobierców jest co najmniej dwóch – jeden z nich będzie musiał spłacić drugiego spadkobiercę.

Wariantów podziału spadku może być tak wiele, jak mnóstwo może być różnych sytuacji. Dlatego też w każdej z możliwych opcji warto zwrócić uwagę na konieczność (i wygodę!) zatrudnienia prawnika właśnie. Współpraca z nim z pewnością okaże się owocna.