Rozwód to dla wszystkich członków rodziny ogromny cios, przeżycie i zmartwienie. W jego wyniku bowiem formalnemu rozpadowi ulega wszystko, co łączyło dotychczas dwoje dorosłych ludzi – w dużej mierze rozpad dotyczy także ich relacji ze wspólnym dzieckiem lub dziećmi. Gdy jednak sytuacja jest już na ostrzu noża i z całą pewnością znajdzie swój finał w sądzie, warto wiedzieć o czym może orzekać sąd przedstawiając wyrok rozwodowy.

Na warsztat z pewnością może pójść wina za rozpad małżeństwa. Osoba pokrzywdzona bowiem będzie mogła ewentualnie ubiegać się o sądowe przyznanie alimentów – będzie również miała tę satysfakcję, że w świetle prawa nie zrobiła nic złego, by dopuścić do rozpadu pożycia małżeńskiego. Sąd oczywiście nie musi rozstrzygać o winie małżonków – tak stanie się jednak wyłącznie w tej sytuacje, gdy oboje dotychczasowych małżonków wyrazi na to zgodę.

Władza rodzicielska to kolejny temat, o którym orzekać będzie sąd. Najczęściej orzeczenie będzie obligatoryjne, zwłaszcza wówczas, gdy w małżeństwie pozostaje choć jedno małoletnie dziecko. Warto już przed pojawieniem się w sądzie ustalić wspólnie z wciąż aktualnym małżonkiem podział obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem. Wówczas i cało postępowanie sądowe będzie nie tylko krótsze, ale i zaoszczędzi sporo nerwów obu stronom.

Sąd w postępowaniu rozwodowym ustala także wysokość alimentów przyznanych na dziecko. Tu jednak warto wiedzieć, że kwota ta w przyszłości ulegać może zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu, a o alimenty starać się można nie tylko na dziecko małoletnie, ale również i to pełnoletnie.