Ochrona konsumenta oczami przedsiębiorcy cz.2

Przedsiębiorco masz tylko 14 dni na jasną odpowiedź czy uznajesz roszczenia konsumenta o nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli nie odpowiesz na żądania konsumenta w tym terminie oznacza, to, iż w sądzie nie możesz wykazać, że towar był zgodny z umową.
Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z 2012-07-05, IV CSK 75/12 rozstrzyga w tej kwestii wszelkie wątpliwości: „Sprzedający, który nie udzielił w ustawowym terminie określonym w art. 8 ust. 3 (czyli w terminie 14 dni) wymienionej ustawy odpowiedzi na żądanie naprawy albo wymiany towaru, nie może następnie w procesie kwestionować swojej odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.”
Przedsiębiorco sprawdź czy twoje przedsiębiorstwo jest przygotowane, czy posiada odpowiednie procedury wewnętrzne, które pozwolą Ci uniknąć przykrej niespodzianki w sądzie.
Spór w nauce prawa o to czy brak reakcji sprzedawcy w terminie 14 dni ma znaczenie a jeśli tak to, jakie był na tyle istotny, że SN zajął stanowisko w cytowanym powyżej wyroku z dnia 5-ego lipca 2012 roku. Zagadnienie praktycznego punktu widzenia jest bardzo istotne albowiem w dobie dzisiejszej gospodarki rynkowej i sprzedaży bardzo często w odległe zakątki kraju i nie tylko sprawdzenie czy rzeczywiście sprzedany towar posiada zgłaszaną niezgodność z umową bywa bardzo utrudnione. Dlatego tak ważne jest opracowanie procedur wewnętrznych pozwalających wyeliminować w największym możliwym stopniu niebezpieczeństwo upływu terminu a w konsekwencji milczącego przyjęcia odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.
2017 – Adwokat Opole – Wszelkie prawa zastrzeżone