Dobra osobiste zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, to prawa należne każdemu człowiekowi. Prawne uregulowania w sprawie dóbr osobistych znajdują się spisane w całości w Kodeksie Cywilnym – w szczególności w art. 23 oraz 24. Jakie dobra wpisują się w listę dóbr osobistych? Tu z pewnością wymienić należy zdrowie, wolność, swoboda sumienia, nazwiska, tajemnica korespondencji czy nietykalność mieszkaniowa.

Myśląc o tym, co można nazwać naruszeniem dóbr osobistych trzeba mieć na uwadze przede wszystkim to, że nie chodzi tu o naszą własną, subiektywną ocenę sytuacji, ale realną, bardzo obiektywną ocenę sytuacji wyrażoną przez opinię publiczną. Trzeba pamiętać więc, że sęk nie tkwi w tym, by szukać dziury w całym, ale reagować dopiero wówczas, gdy naruszenie dóbr osobistych jest tak rażące, że aż oczywiste dla wszystkich.

A jeśli dojdzie już do faktycznego naruszenia dóbr osobistych, nie należy reagować złością czy działać zbyt pochopnie. Dobrze wówczas zwrócić się do dobrego prawnika. On wskaże z pewnością na podstawę prawną dochodzenia roszczeń – będzie nią art. 24 Kodeksu Cywilnego. W myśl przepisów osoba pokrzywdzona żądać może zaniechania szkodliwych działań, usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, co rozumie się przez złożenie stosownego oświadczenia o właściwej treści. Do tego żądać można zadośćuczynienia w postaci wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, najczęściej na wskazany przez siebie cel społeczny. O tym wszystkim warto wiedzieć i poradzić się prawnika – on wskaże, którą drogą i jakimi działaniami najszybciej dotrzeć do celu.